PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW

WÓJT GMINY oraz DYREKTOR GOK
organizatorzy „Dni Krasnosielca” 13-14.08.2011r.
serdecznie dziękują sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe
oraz wszystkim osobom
zaangażowanym w przygotowanie uroczystych obchodów
sztandarowej imprezy w gminie Auto-Hit Maków Maz.
Bang Gospodarki Żywnościowej
Bank Spółdzielczy Krasnosielc
Bartosiewicz Adam
Dobrzyński Janusz
Grabowscy Agnieszka i Adam
Grupa wolontariuszy działająca przy ZS w Krasnosielcu
KGW z terenu gminy
Kowalczyk Regina i Józef
Kryszk Joanna
OSP Krasnosielc i Drążdżewo
Piątek Regina i Andrzej
Piekarski Maciej
Piekarski Wiesław
Piórecki Krzysztof
Pogorzelscy Iwona i Robert
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Regulski Konrad
Romanik Zofia i Władysław
Ruszczyńscy Elżbieta i Wojciech
Rykaczewski Janusz
Szewczak Tomasz
Tabaka Zdzisław
Wróblewski Tadeusz
Zdunek Barbara i Jan
Zielińscy Barbara i Mariusz

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »