Klub Bezpiecznego Puchatka

Zdaniem Policji edukacja dzieci i młodzieży jest dużą szansą na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym właśnie celu powstał Klub Bezpiecznego Puchatka – program przygotowywany przez firmę Maspex i markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wraz z nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Celem programu Klub Bezpiecznego Puchatka jest uczenie już od najmłodszych lat dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy. Jak podkreśla podinsp. Armand Konieczny, z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji: „Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków to żmudna praca, ale z pewnością opłacalna, bo nawyki te zostają na całe życie. Dla własnego bezpieczeństwa dziecko musi nauczyć się rzeczy podstawowych, choćby takich jak bezpieczne przechodzenie na drugą stronę ulicy, poruszanie się poboczem. Musi wiedzieć, co mu wolno, a czego w ruchu drogowym bezwzględnie nie należy robić. Aby dziecko mogło bezpiecznie pokonać drogę do szkoły powinno nauczyć się prawidłowo rozpoznawać zagrożenia i podejmować świadome decyzje. Powinniśmy pamiętać, że za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni jesteśmy my dorośli i to na nas ciąży ten szczególny obowiązek uświadomienia najmłodszym, jakie zagrożenia czyhają na nich już na najbliższym skrzyżowaniu. Jest to niezwykle ważne dla jego bezpieczeństwa – zdrowia a nawet życia”. W ramach programu Klub Bezpiecznego Puchatka organizatorzy przygotowali dla szkół bezpłatne materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Zeszłoroczna edycja odniosła bardzo duży sukces. W programie wzięło udział 40% wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Ponad 150 000 dzieci z klas I dzięki akcji uczyło się, jak być bezpiecznym na drodze, w domu i w szkole. W 5500 szkół odbyły się zajęcia edukacyjne, na których Pierwszoklasiści nauczyli się reagować w sytuacjach i unikać niebezpieczeństw zagrożenia oraz zapoznali podstawowe zasady bezpieczeństwa. Każda szkoła, która bierze udział w programie otrzymuje specjalny Certyfikat „Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Zapraszamy wszystkich Pierwszoklasistów, Nauczycieli i Rodziców do Klubu Bezpiecznego Puchatka! Aby wziąć udział w programie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.bezpiecznypuchatek.pl. i odebrać materiały edukacyjne.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »