Szkolenia komputerowe

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 07.09.2011 do 30.11.2011 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędą się szkolenia dotyczące zasad obsługi komputera i Internetu w tym również bezpieczeństwa i zagrożenia w sieci. W szkoleniach będą uczestniczyli beneficjenci, którzy zakwalifikowali się do projektu realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zajęcia będą prowadzone przez trenera z firmy UNIZETO TECHNOLOGIES. Do pobrania harmonogram szkoleń pdf

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »