Sposób na sukces !!!

Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Przedmiotem oceny w XII edycji konkursu będą przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2010 i pierwszym półroczu 2011 roku. Szczegółowe zasady udziału w konkursie oraz kryteria oceny przedsięwzięć są określone w Regulaminie XII edycji konkursu. Kartę zgłoszenia należy nadsyłać do 15 października 2011 roku. Dodatkowych informacji udzielą:
Agnieszka Woszczek, Iwona Studniarek, tel. 22/ 729 66 34 do 37 wew. 116 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!RegulaminKarta zgłoszeniowa

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »