1 września, odbyła się inauguracja roku szkolnego 2011/2012.

Pani dyrektor dokonała symbolicznego otwarcia sali, a ks. Proboszcz poświęcił nowe ściany, aby dobrze służyły bawiącym i uczącym się tam dzieciom. W nowej sali, pierwszy raz obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne odbywać będą dzieci 5 – letnie, które po wakacjach jako 6 – latki zasiądą w ławkach jako pierwszoklasiści. Dzieci, rodzice, nauczyciele dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej sali: – Panu Wójtowi – Pawłowi Ruszczyńskiemu, Pani Skarbnik – Mirosławie Waszczak i Radzie Gminy za środki finansowe na wyposażenie sali nowego oddziału przedszkolnego oraz: Panom

 1. Bogdanowi Kęszczyk za organizowanie prac, materiałów i czuwanie nad ich przebiegiem
 2. Markowi Karaszewskiemu
 3. Michałowi Płoskiemu
 4. Januszowi Wróblewskiemu
 5. Zbigniewowi Wilga
 6. Mariuszowi Podgórskiemu
 7. Januszowi Kuśmierczyk
 8. Mariuszowi Czarneckiemu
 9. Piotrowi Karaszewskiemu
 10. Tomaszowi Włodarskiemu
 11. Mateuszowi Sztych
 12. Marcinowi Jaworskiemu
 13. Zenonowi Heromińskiemu
 14. Mirosławowi Bakuła
 15. Sławomirowi Pawelczyk
 16. Tomaszowi Kacprzyńskiemu
 17. Danielowi Kacprzyńskiemu
 18. Jackowi Zega

oraz wszystkim innym za pracę i poświęcony czas dla dobra naszych dzieci. „Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić.” C. Lewis

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »