K O M U N I K A T

W związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskieji n f o r m a c j e dotyczące różnego typu zagadnień związanych z wyborami znajdziecie Państwo na stronie www.krasnosielc.bipst.pl zakładka „Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011” oraz na stronie głównej Państwowej Komisji Wyborczej znajdującej się pod adresem www.pkw.gov.pl , po kliknięciu hasła Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011r.Wójt Gminy/-/ Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »