Podpisano umowę z WFOŚiGW

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: Przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu gminnego pod hasłem: Lasy w naszej gminie w ramach edukacji ekologicznej dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.160,00 zł (co stanowi 49% wartości całego zadania).

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »