Trwają szkolenia

We wrześniu w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są szkolenia przez trenera z firmy UNIZETO TECHNOLOGIES dla osób zakwalifikowanych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krasnosielc". Dla każdej grupy przewidziane jest 8 godzin szkoleniowych. Kurs ma na celu przede wszystkim przełamanie lęku i obaw związanych z obsługą komputera oraz Internetu, a także nauczyć i zachęcić uczestników do korzystania z tych narzędzi w życiu codziennym zarówno w domu jak i w pracy. Każdy kto odbędzie cykl szkoleń będzie bogatszy o nowe umiejętności z zakresu: – podstawy obsługi komputera, tj. uruchamianie komputera, posługiwanie się myszką, pisanie na klawiaturze, obsługa urządzeń peryferyjnych; – umiejętność korzystania z Internetu, tj. obsługa przeglądarki internetowej, książki adresowej, okna programu, adresu internetowego, klienta pocztowego, wysyłania, odbierania oraz usuwania poczty elektronicznej; – instalacja, konfiguracja i obsługa urządzeń dostępu bezprzewodowego; – konfiguracja połączeń sieciowych w MS WINDOWS. Zdobyte umiejętności w wielu przypadkach mogą okazać się niezwykle przydatne w czasie poszukiwania chociażby atrakcyjnego zatrudnienia, czy rozwijania swoich zainteresowań. Projekt realizowany przez Gminę Krasnosielc jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
„Dotacje na Innowacje” – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »