Bezpłatne badania w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc

Program ten obejmuje badanie tomografii komputerowej u osób spełniających poniższe warunki:

  • wiek 55 -75;
  • osoby z nowotworowym wywiadem rodzinnym;
  • palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych min. 1 paczkę dziennie przez 20 lat obecnie lub w przeszłości;
  • osoby narażone na ekspozycje czynników rakotwórczych.

Każdy pacjent, który spełnia powyższe warunki powinien zgłosić się do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu otrzymania pisemnego skierowania na bezpłatne badanie tomografii komputerowej (wzór skierowania w załączeniu). Pacjenci, u których zostaną wykryte zmiany w płucach, będą kierowani do dalszej diagnostyki i leczenia w ramach programu. Pacjent w dogodnym dla siebie terminie do dnia 30 listopada 2011 r., ze skierowaniem i dokumentem tożsamości powinien zgłosić się do: AVI Diagnostyka Obrazowa ul. Bobrowiecka 1; Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00 lub w sobotę – niedzielę w godz. 8.00-22.00. Należy wiedzieć, że tomografia komputerowa jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym i trwa zaledwie 5 minut. Pozwala na wczesne wychwycenie nawet kilkumilimetrowych zmian. W tradycyjnym badaniu rentgenowskim widocznie jest tylko 1/5 zmian, które są widoczne w tomografii komputerowej. To nic nie kosztuje a może uratować życie wielu ludziom. W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z Koordynatorem Obsługi Pacjenta tel. 693-886-349.Skierowanie

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »