Mamy 6,5 km nowych „powierzchniówek”

Zakończono powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg emulsją asfaltową technologią potrójnego powierzchniowego utrwalenia we wsiach: Ruzieck, Nowy Sielc, Pienice, Grądy i Krasnosielc Leśny. Prace związane z przebudową dróg gminnych wykonała firma BUDOMOST z Białegostoku. Łączna wartość robót wyniosła 939.452 zł. Na modernizację odcinka drogi we wsi Ruzieck gmina otrzymała dotację w kwocie 58.000 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Termin odbioru wyżej wymienionych prac zaplanowano na 29 września 2011 r.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »