Nowy oddział przedszkolny w Krasnosielcu

Bardzo się cieszymy z utworzenia grupy IV z siedzibą w Szkole Podstawowej (sala 29) ponieważ dzięki jej powstaniu zostały przyjęte do przedszkola wszystkie zgłoszone dzieci. Wyposażenie sali stanowią nowo zakupione meble, wykładzina, a także wszystkie pomoce edukacyjne. Dzieci w nowo powstałej grupie czują się dobrze i są zadowolone. Rodzice również są usatysfakcjonowani. W grupie tej zajęcia trwają od godziny 8.00 do 13.00, a zajęcia prowadzi tylko jeden nauczyciel Pani Marzena Wnuk.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »