I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Krasnosielc w dniu
04 listopada 2011 roku w godzinach od 8:00 do 17:00
zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
Kontenery do odbioru tego typu odpadów będą ustawione na
targowicy w Nowym Krasnosielcu i na placu przy Szkole
Podstawowej w Drążdżewie.

Wójt
Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »