Ogólnopolska Kampania Postaw Na Rodzinę

Cieszy fakt, że w bieżącym roku poza działaniami władz samorządowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych aktywnie włączyły się niektóre sołectwa – Ruzieck, Chłopia Łąka, Grądy, Drążdżewo, Amelin, Grabowo, Pienice, Raki i inne. Zwrócono szczególną uwagę na racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Grabowo, Grądy i Chłopia Łąka zatroszczyły się o organizację zajęć sportowych w miejscu zamieszkania. Mieszkańcy Ruziecka byli bardzo zadowoleni ze wspólnego wyjazdu do parku jurajskiego. „Cudownych rodziców mam” pod takim hasłem odbyło się spotkanie uczniów z rodzicami w Publicznej Szkole Podstawowej w Drążdżewie. W Amelinie i Chłopiej Łące zorganizowano Festyn Rodzinny. Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Rakach mają bogate doświadczenie w aktywizacji środowiska lokalnego, byli oni organizatorami spotkań pokoleniowych i imprez podtrzymujących tradycje ludowe. Do udziału w kampanii włączył się Gminny Uczniowski Klub Sportowy, który zorganizował Turniej Tenisa Stołowego. Bogatą ofertę z udziałem całych rodzin proponował również Gminny Ośrodek Kultury -wyjazdy do teatru, weekendowe wieczory z muzyką, powitanie wiosny, pożegnanie lata, Gminny Dzień Dziecka, Gminny Dzień Sportu, Dni Krasnosielca oraz inne atrakcyjne zajęcia. Kampania przekazała wiele ciekawych informacji o roli rodziny w profilaktyce. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Profilaktyki oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych byli organizatorami spotkań edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców. W szkołach podstawowych realizowano program profilaktyczny „Dziękuję – NIE!”. Na organizowanych imprezach i spotkaniach edukacyjnych mieszkańcy chętnie korzystali z ulotek przygotowanych przez Krakowską Akademię Profilaktyki, zaś plakaty kampanijne zdobiły tablice informacyjne na terenie gminy./w załączeniu certyfikat/ Stanisława Gołaszewska Koordynator Kampanii Załącznik

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »