Szkolenie dla rolników

W dniu 28 listopada 2011 r. o godz. 1100 w sali GOK w Krasnosielcu odbędzie się szkolenie dla rolników na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. W szkoleniu weźmie udział Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Makowie Mazowieckim, przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego oraz Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury. Tematyka szkolenia:- bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwach rolnych- informacje dot. gospodarstw ekologicznych. Na zakończenie odbędzie się konkurs w formie testu z nagrodami .

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »