Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich w Krasnosielcu

Wójt Gminy podziękował wszystkim Kołom za promocję naszej gminy na zewnątrz, ponieważ niejednokrotnie słychać i widać je na terenie powiatu m.in. na Dożynkach i Odpuście w Świętej Rozalii, jak również poza np. na Dożynkach Wojewódzkich w Wyszkowie, na Mazowieckich Zapustach czy Przeglądzie Zespołów Ludowych w Tłuszczu. W programie spotkania znalazły się następujące punkty:

  • prezentacja przez poszczególne Koła sukcesów z dotychczasowej działalności;
  • omówienie i próba wypracowania planu wspólnych działań KGW z GOK na rok 2012;
  • gościnny występ chóru KGW z Grabowa z programem biesiadnym;
  • mini zajęcia warsztatowe z twórczyniami ludowymi- składanki z papieru oraz kwiaty z bibuły;
  • słodki poczęstunek przygotowany przez uczestniczki spotkania.

Spotkanie to dostarczyło organizatorom informacji o historii i osiągnięciach poszczególnych Kół, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej GOK (gokkrasnosielc.pl). Informacje będą aktualizowane przez nowe wiadomości poszczególnych Kół.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »