Nowości w krasnosielckim przedszkolu

1. Festiwal talentów To forma przekazywania informacji o dziecku. Nauczyciel planuje prezentację swoich wychowanków ich rodzicom tak, aby każdy rodzic był dumny z umiejętności dziecka. Zadanie polega na ustaleniu, w czym dziecko jest dobre, i przygotowaniu krótkiego, pełnego ciepła, opisu dziecka. Podczas spotkania dzieci prezentują talenty indywidualnie, w parach lub zespołach. Mogą recytować, śpiewać, prezentować prace plastyczne, umiejętności sportowe, matematyczne, czytelnicze itp. Występ poprzedzony jest przygotowanym komentarzem nauczyciela na temat każdego dziecka. Spotkanie powinno odbyć się w sali przygotowanej wspólnie z dziećmi, z dekoracjami i poczęstunkiem.
2. Czytanie optymistycznych bajek W każdą środę od 5 października do końca roku szkolnego rodzice, a także inni chętni członkowie rodziny czytają maluchom “Optymistyczne bajki”. Wszyscy zainteresowani proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa do nauczycielek.
3. Przedszkolak tygodnia W każdym tygodniu, w piątek, nauczyciel spośród dzieci losuje imię jednego wychowanka. To dziecko staje się przedszkolakiem następnego tygodnia. Wizytówka tego dziecka zostaje umieszczona na tablicy zatytułowanej „Przedszkolak tygodnia”, a rodzice dziecka otrzymują w kopercie krótki liścik z informacją. Nauczyciel prosi rodziców o dostarczenie zdjęć dziecka i jego rodziny, wspólnie wykonanych rysunków, przygotowanego drzewa genealogicznego. Materiały te zostaną umieszczone na tablicy, a dziecko opowie o nich swoim kolegom w poniedziałek. Dziecko może przynieść ulubioną zabawkę, a także zaprosić rodziców do przedszkola. Forma ta to dobry sposób na integrowanie grupy oraz angażowanie rodziców w życie przedszkola.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »