Wycieczka do Muzeum Ziemi PAN w Warszawie

W dniu 21.11.2011 r. nasi młodzi uczestnicy konkursu pn. „Lasy w naszej gminie” wraz ze swoimi opiekunami odwiedzili Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Na wystawach można było podziwiać wiele pięknych skamieniałości, czy też szczątki dawnych zwierząt. Największą sensację wśród młodych odkrywców wzbudziła olbrzymia noga mamuta, przy której każdy chciał mieć pamiątkowe zdjęcie. W trakcie zwiedzania wystaw dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały o dziejach powstania naszej ziemi, aż do chwili obecnej. Naprawdę było co podziwiać, gdyż zbiory muzealne liczą obecnie ponad 175 tys. obiektów. Znajdują się wśród nich zasobne kolekcje minerałów i skał, meteorytów, kopalnej flory i fauny, pochodzących nie tylko z terytorium Polski ale i z innych odległych zakątków świata. Ciekawą ekspozycją jest kolekcja bogactw bursztynu bałtyckiego zaliczana do największych tego typu zbiorów muzealnych na świecie. Podczas tej wyprawy dzieci miały okazję uzmysłowić sobie, że świat w którym żyjemy ulega ciągłym przeobrażeniom i stanowi tylko jeden z etapów w historii Ziemi. Dzieci podziwiały także elementy karbońskiego lasu, o którym pisał paleobotanik prof. Mikołaj Kontyniuk: „…to swojego rodzaju puszcza jakby złym czarem objęta, w której nie można dosłyszeć odgłosów życia, śpiewu czy choćby nawet krzyku ptaka”. Wycieczka była ostatnim elementem konkursu pn. „Lasy w naszej gminie”, który został zorganizowany przez Gminę Krasnosielc przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10 160, 00 zł, co stanowi około 49% wartości całego zadania.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »