„Mali ratownicy” w szkole w Amelinie

W dniu 5 grudnia 2011 roku uczniowie szkoły w Amelinie uczestniczyli w nietypowej lekcji, którą poprowadzili lekarz pogotowia pan Radosław Pawłowski i ratownik medyczny pan Grzegorz Bielawski – w ramach projektu „Mali Ratownicy”, przygotowanego przez Warszawski Klub Rotariański. Program miał na celu uświadomienie najmłodszym, aby nie przechodzili bezczynnie obok ofiar wypadków i potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń, pokazaniu, że wróżnych sytuacjach czasem jeden gest wystarczy, aby pomóc, nie narażając swojego bezpieczeństwa. W czasie szkolenia dzieci nauczyły się podstawowych zasad udzielania pomocy przedmedycznej. Dowiedziały się w jaki sposób wezwać służby ratunkowe, jak ocenić stan poszkodowanego i ułożyć go w pozycji bezpiecznej. Uczniowie poznali też, w jaki sposób poprawnie wykonać wdechy ratownicze i uciski klatki piersiowej. Swoje umiejętności uczniowie mogli sprawdzić na fantomie. Na koniec każdy uczestnik otrzymał imienny dyplom ukończenia kursu oraz zestaw gadżetów – plecak, apteczkę i opaskę odblaskową. Serdecznie dziękujemy panu Doktorowi za włączenie naszej szkoły do programu. Beata Skoroda

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »