Zachowaj trzeźwy umysł – My wolontariusze

PSP w Rakach: Realizację zadań uczniowie rozpoczęli od zajęć warsztatowych. Wyjaśnili na czym polega wolontariat, poznali cechy wolontariusza i zasady pomocy innym. Po części teoretycznej przystąpili do działania. Zespół 1. Świetlica szkolna – opiekun Weronika Chojnowska – „Porządkowanie grobów i Miejsca Pamięci Narodowej na cmentarzu w Krasnosielcu”. Uczniowie postanowili uporządkować i zadbać o stare i zapomniane groby. Zapalili znicze, oddali cześć zmarłym i poległym w obronie Ojczyzny. Zespół 2. Klasa V – opiekun Agnieszka Mikulak – „Odwiedziny Koleżanki niepełnosprawnej”. Koleżanka z powodu poważnych operacji kręgosłupa ma prowadzone nauczanie indywidualne. Klasa postanowiła częściej odwiedzać chorą. Wspólny pobyt i zabawy wnoszą odrobinę radości w jej życie. Zespół 3. Klasa III i przedszkolaki – opiekun Hanna Biedrzycka i Marzenna Orzeł„Pomoc zwierzętom ze schroniska w Kruszewie koło Ostrołęki”. Dzieci postanowiły zorganizować zbiórkę karmy dla psów ze schroniska w Kruszewie. Zebraną karmę, kocyki, zabawki i wykonaną budę przekazały właścicielom schroniska. Dzieci wiedziały, że pomocy potrzebują nie tylko ludzie, ale również zwierzęta okaleczone i porzucone przez ludzi.
PSP – w Amelinie: Zespół 4 – opiekun Beata Skoroda – „Prace porządkowe”. W piękną jesienną pogodę 22 osobowa grupa porządkowała plac szkolny i przy kościele. Zgrabili pełne worki opadłych liści i zwiędłych traw. Wokół zrobiło się czysto. Postanowili, że wspólnie częściej będą wykonywać prace porządkowe. Zespół 5 – opiekun Anna Wosiak i Ewa Grabowska – „Program artystyczny na spotkanie członków Koła E i R ZNP z okazji DEN” Uczniowie przygotowali program artystyczny – recytacje, piosenki, scenki z życia szkoły oraz scenki z bajek, w których spełniają się życzenia i marzenia. Przygotowali stroje do prezentowanych scenek. Własnoręcznie wykonali piękne laurki, które wraz z życzeniami przekazali seniorom.

PSP w Drążdżewie Zespół 6. Szkolne Koło Caritas – opiekun Maria Cieszewska –„Komórkowa pomoc – zbiórka zużytych lub niepotrzebnych telefonów komórkowych”. Uczniowie postanowili przekazać zebrane telefony Fundacji Misyjnej SALVATTI. Zbierając telefony dowiedzieli się jak zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska. Zebrane telefony, które przeznaczone są do recyklingu będą darem misyjnym do ubogich krajów na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Łącznie zebrali 60 telefonów. „Misja i wartości wolontariatu” – taki program przygotowali członkowie Koła Caritas na apel szkolny sumujący akcję zbiórki telefonów.
Zespół Szkół w Krasnosielcu Zespół 7. Grupa taneczna – opiekun Agnieszka Gałązka„Taniec – to propozycja na czas wolny ucznia”. Zespół taneczny zachęca uczniów do nauki tańca, do udziału w dyskotekach szkolnych, do organizacji zajęć kulturalnych w szkole, zapobiegania nudzie i uzależnieniom od komputera.
Wykonane zadania konkursowe wraz z opisem pomysłu i sposobami realizacji przesłano do organizatorów kampanii – Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Wyniki ogólnopolskiego konkursu będą ogłoszone do końca grudnia 2011 r. Niezależnie od tego jakie będą ostateczne wyniki konkursu należy podkreślić, że każda grupa wykonała piękne, pożyteczne działanie i jednocześnie każda z nich zadeklarowała kontynuowanie lub podejmowanie nowych wyzwań i pomocy potrzebującym.

Stanisława Gołaszewska koordynator kampanii w gminie

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »