Gmina Krasnosielc na liście rankingowej

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Gmina Krasnosielc znalazła się na liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Złożone wnioski dotyczą: – budowy chodnika z parkingiem i remontem oświetlenia w miejscowości Drążdżewo Małe (całkowity koszt projektu – 328566,37 zł, a wnioskowana kwota pomocy – 181575,00 zł), – zagospodarowania placu kościelnego w Krasnosielcu poprzez wybudowanie parkingów (całkowity koszt projektu – 612439,12 zł, a wnioskowana kwota pomocy – 230293,00 zł), – integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez budowę kompleksów sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach: Przytuły, Pienice i Nowy Sielc (całkowity koszt projektu – 930220,09 zł, a wnioskowana kwota pomocy – 500 000,00 zł), – modernizacji świetlic wiejskich jako szansy na aktywizację mieszkańców Gminy Krasnosielc (całkowity koszt projektu – 753199,01 zł, a wnioskowana kwota pomocy – 463032,00 zł).

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »