Wigilia Ochotniczych Straży Pożarnych

Wigilijne spotkania strażaków stały się tradycją w naszej gminie. W tym roku uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury. Gospodarzem i organizatorem wigilii był Wójt Paweł Ruszczyński. Uczestniczyli w niej również druhowie reprezentujący wszystkie gminne jednostki OSP, żeńska część władzy – Grażyna Rogala i Ewa Grabowska oraz zaproszeni goście: Dyrektor Biura Terenowego WFOŚiGW w Ostrołęce – Ryszard Dziadak, Komentant Powiatowy PSP w Makowie Mazowieckim – Tadeusz Ciak i jego Zastępca – Piotr Brdękiewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Maz. – Paweł Reszko, Dyrektor Biura Terenowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Adam Hyjek i Kierownik Posterunku Policji w Krasnosielcu – Marek Chrzanowski. Wójt składając życzenia podziękował strażakom za ich ofiarność w niesieniu pomocy mieszkańcom naszej gminy i nienaganną współpracę z samorządem, a przybyłym gościom za wsparcie w zdobywaniu funduszy na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i samochodów, którego gmina dokonała w roku bieżącym. Wójt podkreślił znaczenie młodzieżowej orkiestry strażackiej, działającej przy OSP Pienice, wręczając im dyplom z podziękowaniami i drobnym finansowym "załącznikiem". W świąteczny nastrój wprawili zebranych uczniowie PSP w Rakach, którzy niewątpliwie swym bożonarodzeniowym występem podnieśli rangę uroczystości. Po przedstawieniu wszyscy podzielili się opłatkiem słuchając kolęd w wykonaniu orkiestry dętej i zasiedli do wigilijnego stołu.
Wójt gminy składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy nie odmówili pomocy w przygotowaniu uroczystości.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »