Podziękowania

Wójt Gminy – Paweł Ruszczyński oraz Sołtys wsi Krasnosielc – Marzena Bagińska składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w pomoc rodzinie, która poniosła straty w wyniku pożaru. Dzięki Państwa ofiarności i dobremu sercu rodzina mogła szybko zamieszkać w odnowionym domu.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »