Podpisano umowy

W dniu 18 stycznia Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński podpisał umowy o dofinansowanie czterech projektów inwestycyjnych dotyczących:
– budowy chodnika z parkingiem i remontem oświetlenia w miejscowości Drążdżewo Małe (całkowity koszt projektu – 328566,37 zł, a wartość dofinansowania – 181575,00 zł),
– zagospodarowania placu kościelnego w Krasnosielcu poprzez wybudowanie parkingów (całkowity koszt projektu – 612439,12 zł, a wartość dofinansowania – 230293,00 zł),
– integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez budowę kompleksów sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach: Przytuły, Pienice i Nowy Sielc (całkowity koszt projektu – 930220,09 zł, a wartość dofinansowania – 500 000,00 zł),
– modernizacji świetlic wiejskich jako szansy na aktywizację mieszkańców Gminy Krasnosielc (całkowity koszt projektu – 753199,01 zł, a wartość dofinansowania – 463032,00 zł).
Łączny koszt realizacji wszystkich inwestycji to 2624461,50 zł, a wielkość przyznanego wsparcia wynosi 1374900 zł. Środki pozyskano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »