Bezpłatne kursy dla rolników

Agencja Szkoleniowa AP GRINIAR zaprasza rolników i ich domowników w ramach projektu „Człowiek najlepsza inwestycja” na bezpłatne kursy:

  1. Obsługa programów Office (32 godziny);
  2. Pracownik administracyjno – biurowy (120 godzin);
  3. Telemarketer (80 godzin);
  4. Stylista – z elementami wizażu, manicure i pedicure (160 godzin).

W ramach kursów Agencja zapewnia: – indywidualne poradnictwo zawodowe, – szkolenia z poszukiwania pracy oraz szkolenia z przedsiębiorczości, – materiały szkoleniowe, obiady oraz serwis kawowy, – ryczałt pieniężny za dojazdy, – certyfikat poświadczający ukończenie kursu. Uczestnikami kursu mogą być wyłącznie mieszkańcy województwa mazowieckiego, zameldowani w powiatach: makowskim, ostrołęckim, przasnyskim, białobrzeskim, kozienickim, lipskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim, zwoleńskim, łosickim, ostrowskim, pułtuskim, siedleckim, sokołowskim, węgrowskim oraz wyszkowskim. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z Agencją Szkoleniową AP GRINIAR tel. Kom.: 517623 696

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »