Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu ogłasza nabór do projektu na rok 2012

Nowe umiejętności- nowa szansa”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych, korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka, motywowanie ich w celu aktywnego poruszania się na rynku pracy oraz zapewnienie finansowego, szkoleniowego i doradczego wsparcia z zakresu poszukiwania pracy. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Krasnosielc będących w wieku aktywności zawodowej, o niskich bądź zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

  • Spotkania z psychologiem (indywidualne i grupowe)
  • Spotkania z doradcą zawodowym (indywidualne i grupowe)
  • Szkolenia zawodowe (zakończone certyfikatem)
  • Kurs prawa jazdy kat. B

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu ul. Rynek 40 lub kontakt telefoniczny (29) 7175072

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA”
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
• Biuro Projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc, pokój nr 8 • e-mail: opskrasnosielc@post.pl• tel. 29 7175072 lub 29 7140043

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »