Młodzież Zapobiega Pożarom

Po dokonaniu oceny klasyfikacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych: 1. Justyna Olkowska 2. Daniel Kęszczyk 3. Martyna Rutkowska
II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych: 1. Elżbieta Tupacz 2. Izabela Grabowska 3. Sylwia Dudek
III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 1. Piotr Drewelus 2. Paweł Zega 3. Mateusz Szczepański
Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali cenne nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce Mariusza Popielarza i Wójta Gminy Krasnosielc Pawła Ruszczyńskiego. Dodatkowo laureaci zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami. Wójt Gminy Krasnosielc jako organizator składa podziękowanie dyrekcjom szkół i opiekunom za przygotowanie uczniów i pomoc w organizacji eliminacji, Urszuli Ostrowskiej za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla uczestników konkursu oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Andrzejowi Maluchnikowi za udostępnienie sali. Szczególne podziękowania należą się Dyrektorowi Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce za zaangażowanie i okazane wsparcie przy realizacji konkursu. Uczniowie którzy zajęli I miejsce w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz I i II miejsce w kategorii szkół średnich będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Gratulujemy naszym uczniom i życzymy powodzenia.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »