Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kr

Informujemy, że został opracowany projekt pn. "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc" Stosownie do art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami/ projekt programu przekazuje się do zaopiniowania organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z w/w projektem, ewentualne uwagi proszę przesłać na adres : Urząd Gminy Krasnosielc ul. Rynek 40 06-212 KrasnosielcZałącznik

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »