Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na Wsi”

Dzieci miały za zadanie wykonać pracę plastyczną na papierze formatu A3 w dowolnej technice, o tematyce związanej z bezpieczeństwem w środowisku wiejskim. Przy ocenie prac była brana pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematyką konkursu, walory estetyczne, dobór techniki, pomysłowość prac oraz samodzielny udział dzieci przy ich powstawaniu.
Komisja konkursowa składała się z przedstawicieli KRUS – u Adam Miecznikowskiego – przewodniczącego i Bożeny Budniak oraz Sekretarza Gminy Grażyny Rogala i Dyrektora GOK – u Beaty Heromińskiej. Laureatów wyłoniono z grona autorów 39 nadesłanych prac:
– w I kategorii wiekowej tj. klasy 0 – III
Miejsce I – Jakub Jurczewski – klasa III PSP w Krasnosielcu;
Miejsce II – Natalia Klimkiewicz – klasa III PSP w Amelinie;
Miejsce III – Mateusz Bartosiewicz – klasa I PSP w Rakach.

– w II kategorii wiekowej tj. klasy IV – VI
Miejsce I – Adam Gwiazda – klasa IV PSP w Amelinie;
Miejsce II – Karolina Szczepańska – klasa V PSP w Rakach;
Miejsce III – Weronika Białczak – klasa V PSP w Drążdżewie.
Wyróżnione prace konkursowe przechodzą do etapu powiatowego. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »