Nie wypalajmy traw!

Wypalanie traw jest groźne dla życia ludzkiego. Ogień może się przenosić na pobliskie zabudowania. Ponadto, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie wpływa na bujniejszy odrost roślinności. Jest szkodliwe dla gleby i prowadzi do jej wyjaławiania. Ogień z nieużytków zajmuje również często obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany. Pożary traw powodują też wyjałowienie gleby, śmierć zwierząt i ptaków oraz zanieczyszczenie powietrza. Dym z pożaru jest również przyczyną wielu wypadków drogowych. Pożary nieużytków, z uwagi na charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę strażaków oraz ilość potrzebnego sprzętu do ugaszenia ognia. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, osobom, które wypalają łąki, pastwiska, nieużytki oraz rowy, grozi kara aresztu lub grzywny. Sankcje w postaci aresztu, nagany lub grzywny grożą również rozniecającym ogień w pobliżu lasów. Kodeks karny dla osób, które doprowadzając do pożaru, narażają życie i zdrowie wielu osób oraz ich mienie, przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat. Źródło: www.mazowieckie.pl, http://www.msw.gov.pl.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »