Ogólnopolska Kampania „Postaw na rodzinę”

Na sesji Rady Gminy przewodnicząca Ewa Grabowska w imieniu władz samorządowych zachęcała do aktywnego uczestnictwa w tej kampanii, do organizowania imprez środowiskowych i spotkań trzech pokoleń – stawiajmy na nasze rodziny. Warto zatem wykorzystać bogate w treści ulotki, broszurki i plakaty skierowane do różnych grup wiekowych np. do rodziców, dziadków, pedagogów. Nauczyciele także pomagają rodzicom w rozwijaniu umiejętności wychowawczych i profilaktycznych najmłodszych. Dzieci uczą się życia od dorosłych i chcą ich naśladować, dlatego należy dawać im dobry przykład i być dla nich wzorem. Rodzina i szkoła są więc ważnymi środowiskami wychowawczymi. Wśród ulotek są też i takie, które są skierowane do osób potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, zachęcające do poszukiwania wsparcia u specjalistów. Koordynatorem kampanii w gminie jest Stanisława Gołaszewska. Informacje o organizowanych przedsięwzięciach będą umieszczane na stronie internetowej gminy i kampanii http://www.postawnarodzine.pl/

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »