Są środki na unieszkodliwienie azbestu

W marcu otrzymano informację z WFOŚiGW o przyznaniu dofinansowania na usunięcie i utylizację azbestu w gminie Krasnosielc w wysokości 146 805 zł. Dzięki realizacji zadania aż 47 mieszkańców naszej gminy pozbędzie się nieodpłatnie prawie 174 ton eternitu.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »