Historyczny talent w Drążdżewie

Konkurs odbył się w trzech etapach (18.11.2011r – etap szkolny, 06.01.2012r. – etap rejonowy w Ostrołęce, 29.03.2012r. – etap wojewódzki w Warszawie). W tym roku szkolnym zadania konkursowe na każdym etapie miały formę testów, obejmowały wiadomości i umiejętności z historii Polski i historii powszechnej od X do XX w., szczegółowo zaś zagadnienia z historii Polski w latach 1768 – 1864 wykraczające poza podstawę programową w szkole podstawowej. Finał konkursu wzbogacony został dodatkowo o interpretacje źródeł historycznych, rozpoznawanie filmów i kronik filmowych, pieśni, poezji, identyfikację malarstwa historycznego i portretowego, rozpoznawanie broni i umundurowania, architektury obronnej i heraldykę. Kacper bez trudu rozwiązał testy etapu szkolnego i rejonowego w Ostrołęce. Następnie zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego, który odbył się w Wojskowym Klubie Akademii Technicznej w Warszawie. Szóstoklasista wykazał się szczegółową wiedzą dotyczącą oręża polskiego. Swoją informację poszerzał czytając książki o tematyce historycznej. W przygotowaniu do konkursu Kacprowi pomagała nauczycielka historii i języka polskiego, Aniela Szewczak. Dla naszej szkoły to znaczący sukces, gdyż po raz pierwszy wzięliśmy udział w tym konkursie.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »