Spotkanie z leśniczym w PSP w Amelinie

Przy okazji dzieci dowiedziały się również, że pan leśniczy ma jeszcze jedną pasję, którą jest muzyka.
Spotkanie to było bardzo ciekawą lekcją przyrody. Głównym celem tego spotkania było ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę.
Serdecznie dziękujemy panu leśniczemu za to owocne spotkanie.

Beata Skoroda

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »