Stawki placowego na festynie „Dni Krasnosielca”

Stawki placowego na festynie „Dni Krasnosielca” – 12.08.2012 r.
Stawki placowego – stoisko do 2 metrów długości, ceny brutto: bez przyłącza do prądu 200 zł – z przyłączem do prądu 250 zł
Zgłoszenia stoisk należy dokonywać do 14 lipca 2012 r. w GOK w Krasnosielcu pod numerem telefonu: (29) 71-75-205
Opłaty prosimy wpłacać na konto: Urzędu Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06 -212 Krasnosielc nr konta 70 8917 0001 0000 0026 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z dopiskiem: Placowe za stoisko (typ stoiska oraz dane firmy lub imię i nazwisko) na Dniu Krasnosielca 12.08.2012 r.
Wniesione opłaty i okazanie dowodu jej uiszczenia jest warunkiem uczestnictwa w imprezie, która odbędzie się w Nowym Krasnosielcu (targowica) w dniu 12 sierpnia 2012 r. w godz. 1400 – 200.
Zapraszamy do udziału w naszej imprezie. Wójt Gminy Krasnosielc GOK Krasnosielc

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »