Spotkanie organizacyjne w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowa szansa” 2012

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu "Nowe umiejętności – nowa szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej. Aktualnie oczekujemy na ocenę merytoryczną oraz podpisanie aneksu do umowy ramowej. Ale mimo to trwa realizacja zaplanowanych działań. W kwietniu zakończyliśmy proces rekrutacji, a w dniu 14 maja 2012r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu, na którym podpisano niezbędne oświadczenia i deklaracje. W tym roku w projekcie uczestniczy 12 osób. Wszystkie panie (chęć uczestnictwa w projekcie zgłosiły same kobiety) mają nadzieję, że uczestnictwo w projekcie zmieni ich życie na lepsze, a zdobyte kwalifikacje i umiejętności zwiększą ich szanse na rynku pracy. Wzorem lat ubiegłych – maj , czerwiec i lipiec to okres zaplanowany na spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem/trenerem umiejętności psychospołecznych. W lipcu rozpocznie się również kurs prawa jazdy kat. B.

Anna Maluchnik Koordynator projektu OPS Krasnosielc

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »