Pasowanie na czytelnika w PSP Amelin

W dniu21 maja uczniowie klasy I zostali uroczyście pasowani na„Rycerzaksiążki". Przed przyjęciem w poczetczytelników uczniowie naszej szkoły obejrzeli ciekawą część artystyczną pod tytułem„Moleksiążkowe” przygotowaną przez uczennice klasy VI pod kierunkiem p. Agaty Wilkowskiej. Uczniowie klasy I aby wstąpić do grona czytelników musieli wykazaćsięznajomością utworów: odgadywali tytuły książek na podstawie rekwizytóworazdopasowywali tytuły książekdo ilustracji, a także układali puzzle.Pozdanym pomyślnie „egzaminie"uczniowie zostali pasowani na czytelników biblioteki. Pasowania dokonałaDyrektornaszej szkołyp. BogusławaWięcek, ap. KrystynaWierzbicka-Rybacka DyrektorSamorządowej Biblioteki Publicznej w Krasnosielcu wręczyła na pamiątkę każdemu pasowanemu czytelnikowi książkę. Na zakończenie uroczystościuczniowieprzyrzekli,żebędączęsto odwiedzaćbibliotekę i korzystać z jejzbiorów.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »