VII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Najważniejsze informacje o konkursie:

 1. Konkurs odbywa się w jednej kategorii tematycznej: „Mazowsze – pomysł na weekend dwa kroki stąd” oraz w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 roku życia (włącznie) i powyżej 16 roku życia.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie stosownych oświadczeń, których wzory znajdują się w regulaminie konkursu.
 4. Fotografie można przesyłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego) lub składać osobiście do 28 września 2012 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35 z dopiskiem:Konkurs „Mazowsze bliskie sercu”.
 5. Zgłaszane do konkursu fotografie oraz płytę CD z nagranym zdjęciem należy opisać na odwrocie, wskazując:
  1. tytuł konkursu;
  2. tytuł zdjęcia;
  3. miejsce wykonania fotografii/nazwę fotografowanego obiektu;
  4. dane osobowe autora fotografii: imię, nazwisko iadres, telefon oraz e-mail;
  5. wiek uczestnika konkursu.
 6. Placówki edukacyjne (np. szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, kółka zainteresowań itp.) mogą nadsyłać zbiorczo fotografie uczniów/wychowanków na konkurs, przy czym fotografia każdej osoby musi być wyraźnie rozdzielona (osobna koperta z imieniem i nazwiskiem każdego uczestnika wewnątrz jednej koperty zbiorczej).
 7. Nagrody finansowe w dwóch kategoriach wiekowych: I miejsce 3000 zł, II miejsce 2000 zł, III miejsce 1500 zł.

UWAGA! Pełna informacja na temat zasad konkursu oraz wzory oświadczeń znajdują się w regulaminie. Prace, które nie będą spełniały wymogów formalnych, nie zostaną dopuszczone do konkursu. Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych. Na wszelkie pytania związane z konkursem fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu” odpowiedzą pracownicy Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: Iwona Siwik, tel. 22 59-79-571, e-mail: i.siwik@mazovia.pl Hanna Wiszniewska, tel. 22 59-79-57, e-mail: hanna.wiszniewska@mazovia.pl Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do dołączenia do zdjęcia podpisanej własnoręcznie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak oświadczenia powoduje dyskwalifikację uczestnika.Regulamin Oświadczenie

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »