KGW Grabowo na scenie

Z okazji uroczystych obchodów „Dni Tłuszcza” w dniach od 25-27 maja 2012 r. po raz kolejny odbył się „Regionalny Przegląd Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich”. W przeglądzie uczestniczyło 31 zespołów i chórów z różnych odległych stron Polski. Gminę Krasnosielc już czwarty raz z kolei reprezentował Chór KGW z Grabowa, składający się z 10 członkiń w towarzystwie akompaniującego Pana Marka Franciszka Czajki. Chór wykonał dwa utwory: „Poszła Kaśka na jagody” i „Tam w sadeńku na dębie”. Panie po swoim występie otrzymały pamiątkowy dyplom i drobny upominek. Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu Wójta Gminy Krasnosielc, który ufundował przejazd autokarem. Tego typu wyjazdy i występy są bardzo motywujące do dalszej pracy, a jednocześnie są najlepszym środkiem promocji naszego regionu na tle kraju. Członkinie koła dziękują Panu Wójtowi za pomoc w realizacji wyjazdu i obiecują śpiewająco dalej promować Gminę Krasnosielc.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »