Rodzina silna trzeźwością

Organizatorzy przygotowali bogaty program religijno-kulturalny. O godzinie 14.00 odbyło się uroczyste otwarcie spotkania. Uniesione, splecione wszystkie dłonie i słowa pieśni: „Abyśmy byli razem, podajmy sobie ręce, abyśmy byli jedno i jedno mieli serce…”. Słowa powitania trafiały bezpośrednio do serca, dawały wsparcie, pociechę i nadzieję. Ważnymi punktami uroczystości były mitingi dla anonimowych alkoholików oraz dla członków ich rodzin, na których uczestnicy mogli dzielić się swoim doświadczeniem. Życzliwość, ciepło serc i uśmiechów dodawały uczestnikom siły, nadziei i radości na kolejne dni. Odbyła się też prezentacja twórczości artystycznej, a o godzinie 15.30 – Droga Krzyżowa. Wielotysięczny tłum pielgrzymów przemierzał w modlitwie i skupieniu kolejne stacje Drogi Krzyżowej. Niezapomniane wrażenie pozostawił olbrzymi, niesiony na ramionach Krzyż i tłum pielgrzymów próbujących dotknąć lub dźwigać ten Krzyż. Podobne przeżycia towarzyszyły w czasie Apelu Jasnogórskiego oraz Mszy świętej celebrowanej przez bpa Antoniego Długosza i słowa kierowane do pielgrzymów – słowa, które pomagają pokonywać trudności i trwać kolejny rok w trzeźwości. Z pokorą i nadzieją na trzeźwość naszych rodzin wyruszamy 28 lipca na kolejne ogólnopolskie spotkanie trzeźwościowe do Lichenia, bo trzeźwienie to długi proces wewnętrznej przemiany, to zmiana swojej osobowości i proces budowy nowego życia, poznawania choroby alkoholowej, z którą można godnie żyć. Abstynencja i trzeźwość są podstawą do osobistej odnowy.
Stanisława Gołaszewska Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »