Dzień Regionalny w krasnosielckim przedszkolu

Tożsamość regionalna jest bardzo ważna. Każdy powinien mieć swoją „małą ojczyznę”, o którą trzeba dbać z należnym jej szacunkiem. Upowszechnianie wiedzy o swoim regionie i popularyzowanie kultury ludowej, są niezmiernie istotne. Należy robić wszystko, aby nie utracić tego, co przez wiele lat tworzyli i o co walczyli nasi przodkowie. Podstawowym warunkiem zachowania własnej kultury jest atrakcyjna forma przekazywania dziedzictwa kulturowego już od najmłodszych lat, bowiem to właśnie najmłodsi decydują o sile tradycji i więzach międzypokoleniowych. Znajomość tradycji własnego regionu ułatwia współczesnemu człowiekowi orientację w środowisku, w którym żyje. Wyrażam nadzieję, że kontakt z twórcami ludowymi w zorganizowanym „Dniu Regionalnym” ocali przed zapomnieniem dorobek kulturowy ginących już zawodów, a zetknięcie się z przedmiotami – śladami przeszłości, z pewnością zmierzać będzie do popularyzacji tradycji.
Dyrektor przedszkola Anna Godlewska

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »