Targowica wypięknieje dzięki unijnemu wsparciu

Gmina Krasnosielc znalazła się na liście rankingowej operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków w zakresie dotyczącym budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk stałych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie w wysokości 1 mln zł na modernizację targowiska w Nowym Krasnosielcu. Będzie to jedyne nowoczesne, spełniające wszelkie normy unijne targowisko w powiecie makowskim. Wartość całej inwestycji wynosi ok. 1, 8 mln zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »