Trwają prace na Placu Kościelnym


Nadal trwają prace związane z budową parkingu na Placu Kościelnym. Do tej pory wykonano korytowanie, ustawiono krawężnki, ułożono część chodników, rozprowadzono instalację do montażu oświetlenia parkingowego oraz przebudowano jeden ze słupów energetycznych. W chwili obecnej wykonanwca wbudowuje tłuczeń z litej skały, który stanowi jedną z końcowych warstw pod kostkę brukową na parkingu. Zamówiono też elementy małej architetkury: ławki, kosze na śmieci oraz lampy oświetleniowe, które zostaną zamontowane na placu przed kościołem. Docelowo powstanie też parking przy przedszkolu, a droga pomiędzy domem nauczyciela, a budynkiem byłego ZGKiM zostanie wyłożona kostką brukową. Zakończenie przebudowy Placu Kościelnego planuje się na 31. lipca b.r. Inwestycja jest realizowana dzięki wsparciu finansowemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina Krasnosielc pozyskała dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych. Koszt całej inwestycji wyniesie około 435 tys. zł.

Agnieszka Pokora

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »