Konkurs literacki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponuje młodzieży szkolnej udział w inspirującym i cennym przedsięwzięciu. „Napisz esej, opowiadanie lub komiks na temat oceny i wizji bycia aktywnym na starość. W opowiadaniu, eseju lub komiksie możesz opowiedzieć o doświadczeniach Twoich Babć i Dziadków oraz wskazać na znaczenie więzi rodzinnych i wzajemnej pomocy na starość” – piszą koordynatorzy konkursu. „Możesz napisać jak rozumiesz aktywność zawodową – czyli jak postrzegasz pracę i karierę zawodową w życiu dojrzałym. Możesz również zająć się tematem aktywności społecznej, która często świadczona jest w formie wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych (osiedla, miasto/wieś, rówieśników). To tylko inspiracje – reszta zależy od Ciebie i Twojej pomysłowości.” Termin nadsyłania prac upływa 13 września 2012 roku. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne oraz rzeczowe w postaci materiałów promujących Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Załącznik

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »