OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYDZIERŻAWIENIA TERENU INWESTYCYJNEGO

Pragnę zainteresować Państwa ofertą sprzedaży lub wydzierżawienia terenu inwestycyjnego o powierzchni 6,3450 ha z możliwością podziału na działki dowolnej wielkości zgodnie z potrzebami inwestora.Jest to nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Krasnosielc, położona na obrzeżach miejscowości gminnej Krasnosielc w rozwidleniu często uczęszczanych szlaków komunikacyjnych: drogi wojewódzkiej Przasnysz – Ostrołęka (tranzyt w kierunku wschodnim Łomży i Białegostoku) i dróg powiatowych w kierunku Makowa Maz. i Warszawy oraz w kierunku Chorzel i Olsztyna.Teren jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod szeroko rozumianą aktywność gospodarczą. Przeznaczenie podstawowe to zabudowa związana z produkcją, przetwórstwem, składami np. siedziby firm prowadzących działalność w zakresie produkcji w tym uciążliwej dla środowiska w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, handlu hurtowego, firm logistycznych, obsługi pojazdów mechanicznych oraz szeroko rozumianych usług dla innych podmiotów gospodarczych i ludności. Wyposażony jest w niezbędne media, tj. sieć energetyczną również średniego napięcia, wodociągową i telekomunikacyjną. Dogodna lokalizacja, wielofunkcyjność przeznaczenia terenu, dostępność miejscowej kadry pracowniczej oraz przychylność władz samorządowych stanowią niewątpliwie atuty oferowanego terenu. Serdecznie zapraszam, Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »