Projekt Unicef’u w  szkole w Amelinie

W czerwcu br. szkoła w Amelinie uczestniczyła w projekcie edukacyjnym pod patronatem Unicef pt: „Baw się i bądź bezpieczny 2”. Celem tego projektu było przekazanie dzieciom wiedzy o tym jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji ryzykownych mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia dziecka oraz jak należy się zachować kiedy dochodzi do wypadku.
Uczniowie zapoznali się z konsekwencjami nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego, lekkomyślnym zachowaniem się w wodzie,nieostrożnym obchodzeniem się z materiałami łatwopalnymi i substancjami trującymi. Ważnym elementem projektu było włączenie treści związanych z wypadkami dzieci na wsi. Zwrócono uwagę, by dzieci potrafiły lepiej zadbać o własne bezpieczeństwo w trakcie odbywających się sezonowych prac rolnych. W ramach podsumowania akcji, uczniowie rozwiązywali quiz, który zawierał pytania, zadania oraz ciekawostki na temat bezpieczeństwa w ryzykownych sytuacjach. Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów.
Redakcja szkolna

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »