Powiatowe Święto Strażaka

Po zakończeniu mszy świętej zaproszeni goście, strażacy i mieszkańcy Gminy Krasnosielc udali się na plac targowy w Nowym Krasnosielcu aby kontynuować dalszą część obchodów. Pododdziały wprowadził dowódca uroczystości st. kap. Cezary Pichała, po czym złożył meldunek o gotowości pododdziałów do wzięcia udziału w apelu Prezesowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Zbigniewowi Deptule. Po odegraniu przez orkiestrę Mazurka Dąbrowskiego poczet flagowy podniósł flagę państwową na maszt, poczym głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krasnosielcu – Paweł Ruszczyński, który przywitał wszystkich zebranych oraz złożył życzenia strażakom z okazji ich święta. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce – Mariusz Popielarz, Dyrektor Wydziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrołęce – Ryszard Dziadak, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Marian Krupiński i Mirosław Augustyniak, Starosta Makowski – Zbigniew Deptuła, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Zdzisław Soból, Komendant Powiatowy PSP w Makowie Mazowieckim – mł. bryg. Tadeusz Ciak, Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim – mł. insp. Witold Lemański, Kierownik Posterunku Policji w Krasnosielcu – asp. szt. Marek Chrzanowski, Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Ostrołęce – Adam Hyjek, księża proboszczowie z Gminy Krasnosielc, Radny Rady Powiatu Makowskiego – Daniel Kacprzyński, Burmistrz Makowa Mazowieckiego i Burmistrz Różana, Wójtowie z terenu powiatu makowskiego oraz Radni Rady Gminy Krasnosielc z Przewodniczącą Ewą Grabowską i Wiceprzewodniczącym – Tomaszem Olszewikiem na czele, a także komendanci zaprzyjaźnionych jednostek PSP, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, służb i straży, oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. Wójt Gminy Krasnosielc podziękował Marszałkowi Województwa Mazowieckiemu – Adamowi Struzikowi za wsparcie finansowe na zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP Drążdżewo oraz Dyrektorowi Ryszardowi Dziadakowi za dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP, ponadto Wójt złożył podziękowania na ręce osób, które poprzez swoje zaangażowanie przyczyniły się do nabycia samochodów strażackich dla innych jednostek OSP (Krasnosielc, Raki i Chłopia Łąka). Po oficjalnym otwarciu uroczystości druh Bogdan Kęszczyk w skrócie przybliżył zgromadzonym historię powstania i działalności jednostki OSP Drążdżewo. Następnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Makowie Mazowieckim – Zbigniew Deptuła dokonał odczytania decyzji o włączeniu jednostki OSP Drążdżewo do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Po odczytaniu decyzja została przekazana na ręce Prezesa OSP Drążdżewo – Zbigniewa Kuśmierczyka. Uroczystość ta była również okazją do wyróżnienia i nagrodzenia osób, które wkładają wiele pracy w realizację pięknej idei niesienia pomocy na rzecz drugiego człowieka. Poniżej zostały przedstawione nazwiska odznaczonych strażaków:
Złoty medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali: 1. Jóźwiak Jan – OSP Drążdżewo, 2. Kuśmierczyk Tadeusz – OSP Drążdżewo, 3. Metrykowski Marian – OSP Drążdżewo, 4. Tupacz Jan – OSP Chłopia Łąka.
Srebrny medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali: 1. Dudek Roman – OSP Chłopia Łąka, 2. Jóźwiak Fabian – OSP Drążdżewo, 3. Kowalczyk Rafał – OSP Amelin, 4. Kowalczyk Tadeusz – OSP Drążdżewo, 5. Kuśmierczyk Janusz – OSP Drążdżewo.
Brązowy medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali: 1. Jaworski Przemysław – OSP Drążdżewo, 2. Kacprzyński Daniel – OSP Drążdżewo, 3. Ruszczyński Paweł – OSP Krasnosielc, 4. Sierak Tomasz – OSP Drążdżewo, 5. Skowroński Włodzimierz – OSP Przytuły, 6. Zduniak Sebastian – OSP Amelin,
Odznaka Strażak Wzorowy otrzymali: 1. Bałdyga Krzysztof – OSP Amelin, 2. Chrzanowski Andrzej – OSP Przytuły, 3. Czarnecki Łukasz – OSP Chłopia Łąka, 4. Grabowski Andrzej – OSP Maków Mazowiecki, 5. Grabowski Wojciech – OSP Przytuły, 6. Jóźwiak Michał – OSP Drążdżewo, 7. Kozłowski Paweł – OSP Drążdżewo, 8. Ogonowski Daniel – OSP Drążdżewo, 9. Piątek Piotr – OSP Maków Mazowiecki, 10. Pichała Robert – OSP Raki, 11. Rudnicki Michał – OSP Drążdżewo, 12. Waszczak Janusz – OSP Chłopia Łąka.
Po wręczeniu odznaczeń na ręce Prezesów z OSP Krasnosielc, Drążdżewo, Raki i Chłopia Łąka zostały przekazane kluczyki do samochodów. Przekazania dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Zbigniew Deptuła, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Krasnosielc – Paweł Ruszczyński i Komendant Powiatowy PSP – mł. bryg. Tadeusz Ciak. Później ks. Andrzej Groblewski odmówił modlitwę i poświęcił samochody strażackie. Po poświęceniu kierowcy zaprezentowali wozy bojowe poprzez włączenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych, a następnie wszyscy udali się na wspólny obiad. Wójt Gminy Krasnosielc dziękuje wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji niniejszej uroczystości: strażakom, pracownikom GOK-u, paniom z KGW oraz Radnym. Serdeczne podziękowania Wójt kieruje także do sponsorów: Krzysztofa Cejmera, Józefa Kowalczyka, Wiesława Piekarskiego, Starosty Makowskiego oraz Burmistrzów i Wójtów z terenu powiatu makowskiego.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »