Ruszyły konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Od 11 lipca br. do końca września trwają konsultacje z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego projektu Strategii Rozwoju do 2030 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W tym czasie mieszkańcy mogą zgłaszać opinie, uwagi, komentarze i wnioski do przedstawionych projektów dokumentów. Z projektem Strategii można zapoznać się w wersji elektronicznej na stronie internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego www.mbpr.pl, a także w wersji papierowej do wglądu w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie przy ul. Solec 22 w Warszawie oraz w siedzibach oddziałów terenowych MBPR: w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38, w Płocku w al. Jachowicza 30, w Radomiu przy ul. Mokrej 2, w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 19/21, w godzinach 08:00 – 15:00. Uwagi oraz wnioski do projektu Strategii można zgłaszać drogą elektroniczną poprzez formularz do konsultacji na stronach www.mbpr.pl, przesyłać na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Solec 22, 00-410 Warszawa lub składać również ustnie do protokołu w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie oraz oddziałach terenowych w godzinach pracy biura. ZawiadomienieStrategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego Prognoza do strategii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »