Umowa na dofinansowanie rekutywacji składowiska podpisana

18. lipca w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu Paweł Ruszczyński – Wójt Gminy Krasnosielc, Mirosława Waszczak – Skarbnik oraz Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, podpisali umowę na dofinansowanie rekultywacji gminnego wysypiska śmieci znajdującego się w Krasnosielcu Leśnym. W wydarzeniu wzięli udział: Mariusz Popielarz – Dyrektor Delegatury UM WM w Ostrołęce i Ryszard Dziadak – Dyrektor Biura Terenowego WFOŚiGW w Ostrołęce.Tuż przed podpisaniem umowy Orzełowska pogratulowała wójtowi osiągnięcia i podkreśliła, że Gmina Krasnosielc potrafi zdobywać fundusze zewnętrzne na różne przedsięwzięcia, mimo iż jest to bardzo trudne ze względu na ogromną konkurencję wielu gmin województwa mazowieckiego w walce o środki unijne. Dzięki realizacji projektu stwarzające w chwili obecnej zagrożenie dla środowiska wysypisko stanie się przyjazne dla otoczenia, a mieszkańcy gminy zyskają nowe tereny przyrodnicze. Jeszcze w tym roku rozpocząć się ma tzw. rekultywacja techniczna, która będzie obejmowała: rozbiórkę znajdującego się na terenie składowiska budynku, wymianę zdewastowanego ogrodzenia, uformowanie i zagęszczenie wierzchowiny składowiska oraz uszczelnienie czaszy. Zostaną również zabezpieczone uszczelnienia oraz odprowadzone gazy składowiskowe. Rekultywowany teren zostanie pokryty warstwą ziemi urodzajnej. Kolejnym etapem będzie rekultywacja biologiczna, w ramach której zostanie utworzona warstwa glebotwórcza. Istotnym zadaniem będzie jej stabilizacja i zabezpieczenie przed erozją wodną i wietrzną z jednoczesnym nadaniem odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych. Jako ostani element projektu planuje się utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla wód spływowych poprzez nasadzenia krzewów oraz ponowne rozłożenie warstwy glebotówrczej. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do przywrócenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych, ale również przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i warunków życia mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej i inwestycyjnej Gminy Krasnosielc. Całkowita wartość inwestycji wynosi 490 219, 41 zł, a kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 294 131,65 zł.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »