Mamy nowy parking


Zakończono prace związane z budową parkingu na Placu Kościelnym. Wykonano korytowanie, ustawiono krawężnki, ułożono chodniki, rozprowadzono instalację do montażu oświetlenia parkingowego oraz przebudowano jeden ze słupów energetycznych. Wbudowano tłuczeń z litej skały i ułożono kostkę brukową na parkingu. Zamontowano też elementy małej architetkury: ławki, kosze na śmieci oraz lampy oświetleniowe. Powstał też parking przy przedszkolu, a droga pomiędzy domem nauczyciela, a budynkiem byłego ZGKiM została wyłożona kostką brukową. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina Krasnosielc pozyskała dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych. Koszt całej inwestycji wyniósł około 435 tys. zł.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »