Konsultacje projektu: Rocznego programu współpracy Samorządu WM z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 sierpnia do 7 września 2012 roku. Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów: 1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Skoczylasa 4; 2) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wymienione adresy:

  • Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  • Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  • Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  • Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  • Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

3) drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl; 4) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu
22 59 79172, 59 79298, e-mail: dialog@mazovia.pl.ankieta formularz komunikat

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »